Trong nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn được tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt. Đến nay, ở các xã vùng nông thôn của tỉnh, hạ tầng giao thông đã được kết nối tương đối đồng bộ, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *