Đánh cắp số phận

Cùng với  nhân dân trên cả nước, hướng về Đại hội  13 của Đảng, cộng đồng doanh nghiệp,  doanh nhân  tỉnh Vĩnh Long đã nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến  cho các văn kiện trình đại hội. Trong đó nổi bật nhất  là việc thực hiện các khâu đột phá  trong chiến lược  phát  triển kinh tế- xã hội của đất nước trong thời gian tới . Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *