Công tác tuyên truyền, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các cấp, các ngành trong tỉnh Vĩnh Long tăng cường, quan tâm, đổi mới, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thay đổi thói quen của đa số người tiêu dùng trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *