Sáng nay (29/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Thít khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *