Ngày 20/3, Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức lịch sử văn hóa cho cán bộ đảng viên do Ban TVTU Vĩnh Long tổ chức bước sang ngày làm việc thứ hai.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *