Theo kế hoạch, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt, tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức 14 hoạt động và phối hợp với trung ương tổ chức 9 hoạt động. Trong đó, các hoạt động như: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Kiệt; Chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp về đồng chí Võ Văn Kiệt; Trưng bày, triển lãm về thân thế và sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt; phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt”;…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *