Nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các trường đại học cùng nhau trao đổi, chia sẻ những quan điểm học thuật về văn hóa Tây Nam bộ, hôm nay Trường đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo khoa học “Văn hóa Tây Nam bộ, đặc trưng và giá trị”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *