Các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được nghe lãnh đạo huyện Bình Tân thông tin kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *