Theo kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2030, tỉnh sẽ hỗ trợ từ 100 triệu đồng đến 5 tỷ đồng  cho 1 dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú trên địa bàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *