Quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự có vai trò hết sức quan trọng tại địa phương. Thời gian qua, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *