Bên bờ hạnh phúc

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch theo Nghị quyết số 11 của Chính Phủ, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị  định 74 của Chính phủ, ngày15/2/2023 Uỷ Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành đề án 295. Nguồn vốn ưu đãi từ đề án này được Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng,đáp ứng nhu cầu tạo việc làm cũng như duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *