Ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn có hơn 100 hộ là người dân tộc Khmer với 452 nhân khẩu. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, điều kiện kinh tế, xã hội và diện mạo vùng đồng bào dân tộc nơi đây được nâng lên rõ nét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *