Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước.” Với sức khỏe, trí tuệ, sự sáng tạo và nhạy bén, nhiều bạn trẻ ngày nay đã dám nghĩ, dám làm, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu và sáng kiến khoa học, đồng thời mang đến các giá trị thiết thực đóng góp cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *