Đảng bộ xã Tân Lược, H. Bình Tân có 13 chi bộ với trên 230 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu NQ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *