Trong 2 ngày tham gia lớp tập huấn, 140 đại biểu là cán bộ thuộc Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, thị, thành phố, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được nghe triển khai 2 chuyên đề về: thông tin, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; lợi ích của môi trường không khói thuốc và được hướng dẫn kỹ năng viết, biên tập tin, bài tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và cách xây dựng bản tin phát thanh theo xu hướng hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *