Xác định thu nhập là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, các xã NTM của tỉnh Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo phát triển SX, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển KTXH địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *