Đánh cắp số phận

Là địa phương nhiều năm liền có số trường hợp mắc bệnh SXH thấp của tỉnh, nhưng từ đầu năm đến nay, các trường hợp mắc bệnh SXH của huyện Bình Tân liên tục tăng và đứng đầu toàn tỉnh về số ca nắc bệnh SXH so với các địa phương khác trong tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *