Bình Minh là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017, sớm hơn 3 năm so với nghị quyết đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *