Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội, nên sau sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Bình Hoà Phước huyện Long Hồ đã phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của huyện, tỉnh và được công nhận xã NTM kiểu mẫu. Kết quả này là sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận chung sức, chung lòng của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *