Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân và đánh giá chung của Đảng ủy Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long đã minh chứng rõ nét, đồng thời khẳng định kết quả nổi bật của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Đài trong năm qua không chỉ tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức mà còn nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đảm bảo nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *