6 tháng đầu năm 2020, công tác an ninh tư tưởng, anh ninh CT, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *