Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang đứng trước nguy cơ bị mất chức năng của mình lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1995. Đây là cơ quan có vai trò trọng tài giải quyết các tranh chấp thương mại giữa 164 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *