Là 1 trong những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu, Tây Ban Nha cũng đang hướng tới ý tưởng thu nhập cơ bản toàn dân khi đưa vào thực hiện chương trình trợ cấp thu nhập tối thiểu cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nhằm hỗ trợ họ vượt qua những khó khăn do tác động của đại dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *