Tập đoàn Công nghệ Khám phá Không gian SpaceX của Mỹ hôm qua đã lần đầu tiên cho hạ cánh thành công tàu vũ trụ Starship trong một cuộc thử nghiệm. Đây là mẫu tàu mà SpaceX sẽ sử dụng để phục vụ cho các chuyến đi vào không gian trong tương lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *