Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Quốc gia Singapore mới đây đã phát triển thành công loại da thông minh có thể nhận biết đặc điểm của vật thể chạm vào. Loại da thông minh này được gọi là ACES hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo, có thể nhận biết chữ nổi Braille, xác định độ cứng, mềm và một số đặc điểm khác của vật thể chạm vào da.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *