Sự bùng phát của dịch COVID-19, rồi hiện nay là bệnh đậu mùa khỉ đã nâng cao nhận thức của toàn cầu về các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Mới đây, chính phủ Uganda đã xây dựng một phòng thí nghiệm mới nhằm đưa ra cảnh báo sớm về các bệnh lây truyền qua động vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *