Ngày 1/7, tất cả các cửa hàng bán lẻ trên khắp Nhật Bản, bao gồm cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà thuốc,… đã bắt đầu thực hiện quy định thu phí túi nilông phát cho khách đựng hàng. Đây là một trong những chính sách mà Chính phủ Nhật Bản đưa ra để giảm lượng rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *