Một nghệ sĩ người Ukraine đang muốn ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness Thế giới bằng cách chế tạo bộ nhạc cụ làm bằng que diêm lớn nhất từ trước tới nay. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *