Cứ mỗi độ Hè về, Cung điện Hoàng gia Bỉ lại mở cửa cho du khách vào tham quan. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, Cung điện Hoàng gia Bỉ chỉ cho phép một số lượng giới hạn khách vào tham quan, với nhiều quy định phòng dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *