Thành phố Venice của Italia nổi tiếng với hệ thống các dòng kênh và những chuyến du ngoạn bằng thuyền Gondola đầy lãng mạn. Tuy nhiên, bên dưới những dòng kênh thơ mộng đó lại có rất nhiều rác thải, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động du lịch của thành phố. Nhằm góp phần gìn giữ hình ảnh đẹp cho Venice, những người chèo thuyền Gondola đã tình nguyện tham gia làm sạch lòng kênh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *