Được xem là một công trình kiến trúc phá vỡ những định luật vật lý, cây cầu ngầm ngắn nhất thế giới Veluwemeer ở Hà Lan vừa có đường cho xe chạy qua vừa đảm bảo duy trì tuyến đường thủy để tàu thuyền thông thương mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *