Do đặc thù công việc, công nhân VSMT luôn phải đối mặt nguy cơ rủi ro bởi tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây bệnh COVID-19 là các nguồn rác thải. Tuy nhiên, vượt qua nỗi sợ hãi, công tác đảm bảo môi trường vẫn được thực hiện nghiêm túc và an toàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *