Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, CA tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *