Nhằm tạo thuận lợi đảm bảo tiến độ thi công Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn vào cầu phía tỉnh Vĩnh Long, TT phát triển quỹ đất TP Vĩnh Long đã phối hợp với địa phương và các ngành liên quan thực hiện chi trả bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư Dự án.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *