Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Thành phố Vĩnh Long lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Một trong những thành tựu nổi bật là phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *