6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long đạt gần 26% kế hoạch, thấp so với bình quân chung của cả nước. Tập trung giải quyết những khó khăn, bất cập để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án đang được các sở ngành, các địa phương, chủ đầu tư quan tâm thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *