Sở GD-ĐT Vĩnh Long vừa ký kết thoả thuận hợp tác ứng dụng  CNTT và VT giai đoạn 2021- 2025 với Viettel và Viễn Thông Vĩnh Long. Sự hợp tác này nhằm hướng tới một nền GD dựa trên nền tảng công nghệ số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *