Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã gieo trồng được hơn 47.630 ha rau màu, trong đó diện tích màu được trồng trên đất ruộng hơn 10.680 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *