Ở thành phố Vĩnh Long, tuyến đường đan kết hợp đê bao Cồn Giông thuộc khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, trước đây có khoảng 500 mét bị sạt lở. Ngoài 300 mét được Thành phố Vĩnh Long đầu tư thực hiện kè kiên cố năm 2019 thì hiện 170 mét sạt lở còn lại cũng đang được đầu tư, mang lại niềm vui lớn cho nhân dân.      

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *