Đoàn kết, chung sức xây dựng NTM đã và đang được các cấp Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long tích cực hưởng ứng. Nhiều hội viên nông dân đã tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *