Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố TT Võ Văn Kiệt ( 23/11/1922 – 23/11/2022) , tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thi công nhiều công trình trọng điểm. Chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, mỹ quan khi đưa vào khai thác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *