Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị các huyện Trà Ôn, Mang Thít, Bình Tân và Vũng Liêm vừa hoàn thành đợt giám sát công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm khai thác cát sông trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy, vấn đề quản lý nhà nước và xử lý vi phạm khai thác cát sông tại các địa phương đang gặp nhiều bất cập cần sớm được tháo gỡ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *