Từ ngày 15/9, tỉnh Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mật độ người xe tham gia giao thông tăng trở lại. Cùng với đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán… đã gây mất trật tự ATGT và đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *