Theo Sở GTVT TP.HCM, 19 tỉnh, thành thuộc vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đang thực hiện CT 16 không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện (có mã QR).  Sở GTVT sẽ không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy nhận diện cho các phương tiện lưu thông giữa các tỉnh thành thuộc vùng trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *