Xã Phú Thành là địa phương duy nhất của huyện Trà Ôn đang có cấp độ dịch cấp 1 (vùng xanh). Để bảo vệ và phát huy thành quả này, những ngày qua, cả hệ thống chính trị xã Phú Thành tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quyết giữ vững vùng xanh, giúp người dân yên tâm đón tết cổ truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *