Số ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn huyện Vũng Liêm đang tăng. Cùng với nhiều giải pháp tích cực trong tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch, thì việc tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị đang được các cơ sở y tế trên địa bàn huyện tập trung thực hiện nhằm đạt mục tiêu giảm thiểu số trường hợp chuyển nặng và tử vong do COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *