Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trong DN và cộng đồng, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc tạm dừng hoạt động SX đối với 8 DN tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *