Sau 3 đợt đón gần 700 công dân; UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có kế hoạch đón hơn 1 ngàn công dân Vĩnh Long đang cư trú trên địa bàn TP HCM  gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 có nguyện vọng trở về địa phương trong 3 ngày: 27/9, 29/9 và 2/10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *