Huyện Tam Bình đang có cấp độ dịch là cấp 3 (nguy cơ cao), tính theo cấp độ xã, thì hiện nay có 7 xã, thị trấn  đang cấp độ 4 và 10 xã cấp độ 3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của tuyến y tế cơ sở trong hỗ trợ điều trị F0, cách ly F1 đủ điều kiện tại nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *