Phó TT Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ CA, Bộ TT và TT, Bộ YT , Bộ KH và CN, Bộ GTVT và một số DN CNTT trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *